Bürkert Process and Control valves


Bürkert Diaphragm valve

Bürkert  type
Bürkert  2030
Bürkert  2031
Bürkert  2031K
Bürkert  2032
Bürkert  2033
Bürkert  2034
Bürkert  2103
Bürkert  2730
Bürkert  2731
Bürkert  2731K
Bürkert  2732
Bürkert  3230
Bürkert  3232
Bürkert  3233
Bürkert  3233K
Bürkert  3234
Bürkert  3235
Bürkert  BBS-09
Bürkert  2035
Bürkert  3236
Bürkert  8801DB
Bürkert  8801TA
Bürkert  8801DG
Bürkert  8801DF
Bürkert  8802DD
Bürkert  8802DC
Bürkert  8802DF
Bürkert  8803DB
Bürkert  8803TA
Bürkert  8803DG

 

Bürkert Globe Valve

Bürkert type
Bürkert 262
Bürkert 2002
Bürkert 2012
Bürkert 2101
Bürkert 2301
Bürkert 2712
Bürkert 8750
Bürkert 8801GA
Bürkert 8801GC
Bürkert 8802GD
Bürkert 8802GB
Bürkert 8803GA

 

Bürkert Angle seat valve

Bürkert type
Bürkert 2000
Bürkert 2702
Bürkert 2100
Bürkert 2300
Bürkert 8801YA
Bürkert 8801YE
Bürkert 8802YC
Bürkert 8802YG
Bürkert 8803YA

 

Bürkert  Ball valve

Bürkert  type
Bürkert  248
Bürkert  2651
Bürkert  2654
Bürkert  2657
Bürkert  2658
Bürkert  8804
Bürkert  8805
Bürkert  TKU001
Bürkert  TKUXXX

 

Bürkert Butterfly valve

Bürkert  type
Bürkert  2672

Bürkert  Positioner / Process  Controller

Bürkert type
Bürkert 8630
Bürkert 8635
Bürkert 8692
Bürkert 8693
Bürkert 8694
Bürkert 8696
Bürkert 8791
Bürkert 8792
Bürkert 8793

 

Bürkert Control Head

Bürkert type
Bürkert 1066
Bürkert 8631
Bürkert 8690
Bürkert 8691
Bürkert 8695
Bürkert 8681

 

Bürkert Pneumatic quarterturn actuators

Bürkert    type
Bürkert    2050
Bürkert    2051

Bürkert Electric quarterturn actuators

 

Bürkert   type
Bürkert   3003
Bürkert   3004
Bürkert   3005

Bürkert  Bellow Valve

 

Bürkert type
Bürkert 2080

Bürkert Accessories

 

Bürkert   type

Bürkert   2XXX
Bürkert   TEUXXX