Bürkert MicroFluidics

Bürkert Solenoid valves for neutral media

 

Bürkert   type
Bürkert   6106
Bürkert   6115
Bürkert   6011A

Bürkert   3013A

Bürker Solenoid valves with isolating diaphragm for neutral media

 

Bürkert type
Bürkert 6124
Bürkert 6126
Bürkert 6128
Bürkert 0330A
Bürkert 6144
Bürkert 6624
Bürkert 6650

Bürkert  Solenoid valves with isolating diaphragm for aggressive media

Bürkert  type
Bürkert  121
Bürkert  124
Bürkert  127
Bürkert  330
Bürkert  331
Bürkert  6604
Bürkert  6606
Bürkert  6608
Bürkert  6624
Bürkert  6650
Bürkert  6626

 

Bürkert Proportional valves

Bürkert    type
Bürkert    6115S
Bürkert    2822
Bürkert    2824
Bürkert    2833 


 

 

Bürkert Micro pumps

 

Bürkert    type
Bürkert    7604
Bürkert    7616