Bürkert MFC / MFM, LFC / LFM and proportional valves

Bürkert Mass Flow Controller / Mass Flow Meter

Bürkert  type
Bürkert  8700
Bürkert  8710
Bürkert  8701
Bürkert  8711
Bürkert  8702
Bürkert  8712
Bürkert  8703
Bürkert  8713
Bürkert  8006
Bürkert  8626

 

Bürkert Liquid Flow Controller / Liquid Flow Meter

Bürkert   type
Bürkert   8708
Bürkert   8709
Bürkert   8718
Bürkert   8719

 

Bürkert Proportional valves

 

Bürkert  type
Bürkert  2822
Bürkert  2861
Bürkert  2863
Bürkert  2865
Bürkert  2871
Bürkert  2873
Bürkert  2875
Bürkert  6024
Bürkert  2836
Bürkert  6223
Bürkert  8605